Ministranci

Zbiórka w soboty o godz. 10.00.


ZASADY DZWONIENIA W CZASIE MSZY ŚW.

 1. Przed Epiklezą (wyciągnięciem rąk kapłana nad chlebem i winem) – trzykrotnie dzwonkiem.
 2. Podczas ukazania Hostii – trzykrotnie gong.
 3. Na przyklęknięcie kapłana – trzykrotnie dzwonkiem.
 4. Podczas ukazania kielicha z Krwią Pańską – trzykrotnie gong.
 5. Na przyklęknięcie kapłana – trzykrotnie dzwonkiem.
 6. Po śpiewie “Baranku Boży”. Dzwonienie to powinno towarzyszyć przyklęknięciu celebransa, jednakże gdy przyklęka on gdy śpiew jeszcze trwa, należy poczekać na zakończenie i zadzwonić bezpośrednio po nim – trzykrotnie dzwonkiem.
 7. Przy zamknięciu tabernakulum (gdy klęka przed nim dostani kapłan udzielający Komunii Św) – trzykrotnie dzwonkiem.
 8. Podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem dzwonimy gongiem.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

 • W czasie Mszy św. jeden choralista powinien dzwonić dzwonkiem, drugi w gong.
 • Dzwonienie gongiem podczas ukazywania Najświętszych Postaci musi przebiegać w równych odstępach czasowych.
 • Ministrant dostosowuje siłę uderzenia do warunków panujących w świątyni. Jeżeli kościół jest pełen, uderza mocniej, jeżeli jest mało ludzi – lżej.
 • Dzwonienie powinno być czyste, aby łatwo można było odróżnić kolejne uderzenia.